Liên hệ

Đại điện Nardi tại Việt Nam
Địa chỉ: Số 6 Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84-4)35376966 - Fax: (84 - 4) 35379667